ORDER OF FRIARS MINOR, CAPUCHIN (OFM Cap)

ORDER OF FRIARS MINOR, CAPUCHIN (OFM Cap)

ANUGRAHA – HALBARGA 

Bhalki-Bidar Road,

Halbarga  P.O.  585 413

Bidar Dist. – 08484-263826

Superior :Fr. Richard Kadiwal OFM Cap –  7259697352

e-mail:  rickyjam4382@gmail.com

Fr. Prashanth Kumar   OFM Cap  –  9901209936

Fr. Divya Karunesh OFM Cap – 8971709281